Till innehållet sitemap

Dataskydds- och avtalsvillkor

BESTÄLLNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR

Tarina ja Kosketus Oy 2428338-3 (nedan ”nätbutik” eller ”vi”) säljer och levererar produkter till Finland och Sverige. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i leveransvillkoren och priserna. Produktpriserna inkluderar moms. Om du vill beställa produkter till utlandet, vänligen kontakta oss på info@nordicstoryandtouch.com.

Beställaren måste vara myndig (över 18 år) eller ha förmyndarens tillstånd att beställa.

Nätbutikens kontaktinformation

E-post: info@nordicstoryandtouch.com

Postadress: Töyrytie 1–5

33530 TAMMERFORS

FINLAND

Beställning

Produkterna väljs och placeras i varukorgen på webbplatsen. Beställningen skickas när du har betalat varukorgens innehåll i nätbutikens kassa. När du beställer godkänner du dessa leveransvillkor, produktpriser och expeditionskostnader. Du får en orderbekräftelse via e-post. Orderbekräftelsen innehåller information om de beställda produkterna samt priserna.

Om du inte har fått någon orderbekräftelse efter beställningen, vänligen kontrollera din skräppostmapp och andra mappar. Kontrollera att adress-, e-post-, och telefoninformationen i din beställning är riktig så att din beställning styrs rätt.

Betalning

Nätbutiken använder Stripe som betalningsförmedlare. Betalningen görs via Stripes webbtjänst och på beställarens kontoutdrag står Stripe. Stripe förmedlar betalningarna till den som ansvarar för nätbutiken. Betalningar via Stripe är säkra eftersom alla uppgifter som gäller betalningstransaktionen förmedlas via en krypterad förbindelse så att ingen utomstående ser transaktionens innehåll. Köpet görs upp mellan kunden och nätbutiken. Nätbutiken ansvarar för alla förpliktelser som gäller köpet. Läs mer om Stripe: https://stripe.com/en Betalningssätt Du kan betala de beställda produkterna via Stripe med betalkort. Kontaktinformation för Stripe-betalningsservicen https://stripe.com/en-se/contact E-post: info@stripe.com

Betalningssätt

Du kan betala de beställda produkterna via Klarna med nätbankskoder, mobilbetalning, betalkort, faktura eller delbetalning.

Kontaktinformation för Klarna-betalningsservicen

Klarna Bank AB (publ.) Sveavägen 46,111 34 Stockholm (Organisationsnummer: 556737-0431)

Telefon: 08-120 120 10

Leverans

Vi levererar produkter till Sverige per post och TNT. Produkterna levereras på vardagar. Leveranstiden för lagerprodukter är vanligtvis 4–14 vardagar. Om leveransen gäller förhandsbeställda produkter är leveranstiden vanligtvis 4–8 veckor. Expeditionskostnaderna bestäms enligt det leveranssätt som beställaren har valt. Leveranstiden kan också påverkas av eventuella tilläggstjänster samt av produkternas vikt och storlek. Du ser leveranskostnaderna i nätbutikens kassaprocess innan du godkänner beställningen.

Vi ansvarar inte för förseningar som beror på Posti. Kunden ansvarar själv för den angivna leveransinformationen.

Om produkten har förkommit eller skadats under leveransen måste detta anmälas till nätbutiken omedelbart, dock inom 14 dagar. Om paketet tagit skada under leveransen ska detta anmälas till det företag som har skött leveransen.

Returnering av varor

Våra produkter har 100 % nöjdhetsgaranti. Som kund hos oss har du i enlighet med Finlands konsumentskyddslag rätt att byta eller returnera produkten inom 14 dagar. Kunden har rätt att byta eller returnera alla eller en del av de beställda produkterna. Produkter som returneras eller byts måste vara packade i originalförpackningen och säljbara. När du vill returnera eller byta produkter, vänligen kontakta nätbutiken först info@nordicstoryandtouch.com  och begär anvisningar om hur produkterna återlämnas. Bifoga ditt namn, din kontaktinformation och ditt kontonummer för en eventuell återbetalning.

Avbeställning, felansvar och reklamationer

Du kan återkalla en beställning före leveransen genom att kontakta vår kundservice skriftligt via e-post. Nätbutiken har ett lagstadgat felansvar för sålda produkter. I reklamationer ber vi dig kontakta vår kundservice. Vid tvister har konsumenten rätt att föra ärendet till konsumenttvistenämnden för avgörande.

DATASKYDDSPOLICY

Allmänt

Denna dataskyddsbeskrivning gäller Tarina ja Kosketus Oy (nedan tarinajakosketus.fi).

För att vi ska kunna betjäna dig så bra som möjligt är det nödvändigt att vi samlar in och behandlar vissa uppgifter om dig. Vi respekterar ändå din integritet och har förbundit oss att skydda den. Denna dataskyddsbeskrivning innehåller information om vilka personuppgifter vi samlar in och på vilka grunder behandlar vi dem, vilka rättigheter du har i fråga om dina uppgifter och hur du kan påverka dem.

Tarinajakosketus.fi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning och tillämplig lagstiftning. Därför ber vi dig läsa beskrivningen noggrant. Tarinajakosketus.fi förbehåller sig rätten att uppdatera denna dataskyddsbeskrivning vid behov. Eftersom tarinajakosketus.fi utvecklar sina tjänster och sin webbplats kontinuerligt, ber vi dig besöka webbplatsen då och då.

När du besöker webbplatsen tarinajakosketus.fi, använder våra tjänster, fyller i en blankett eller kontaktar oss, godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter enligt denna dataskyddsbeskrivning. Om du inte godkänner dessa villkor är det sannolikt att vi inte kan betjäna dig.

Personuppgiftsansvarig är Tarina ja Kosketus Oy 2428338-3, Töyrytie 1–5, 33530 TAMMERFORS.

För vilket ändamål begärs och behandlas mina personuppgifter?

Vi samlar in, lagrar och behandlar dina uppgifter endast för ändamål som fastställts på förhand. De huvudsakliga användningsändamålen är att:

Sköta kundrelationen

Förvalta kunduppgifter och användaridentifikation

Identifiera användaren

Producera och leverera tjänster

Fakturera

Utveckla, planera och analysera affärsverksamhet, webbplatser och tjänster för marknadsföringssyften

Svara på kontaktbegäran

Genomföra avtalsförpliktelser

Uppfylla rättsliga förpliktelser och yrkanden

Inrikta våra tjänster

Vilka personuppgifter samlas in och från vilka källor?

Tarinajakosketus.fi samlar in personuppgifter när användaren besöker webbplatsen tarinajakosketus.fi, köper tjänster, registrerar sig som användare, uppdaterar sin användarprofil och använder tjänster. I registret kan utöver detta sparas information som meddelats av kunden b.la. i meddelanden via webblanketter, e-post, telefon, sociala medier, avtal, kundmöten och andra situationer där kunden meddelar sina uppgifter.

Vid registrering som användare samlar vi in åtminstone följande uppgifter:

Personens, dvs. användarens namn

E-postadress

Användarnamn

Lösenord

Vi samlar också in följande uppgifter om kunderna:

Telefonnummer

Adressuppgifter

Uppgifter som gäller kundrelationen, till exempel kundens tidigare beställningar.

Vanligtvis kan man registrera sig i tarinajakosketus.fis marknadsföringsregister (e-postlista) enbart med e-postadressen.

När användaren besöker webbplatsen tarinajakosketus.fi, skickar användarens dator automatiskt vissa tekniska och andra uppgifter (t.ex. IP-adress, webbläsaruppgifter och uppgift om hur användaren kom in på webbplatsen). Med hjälp av webbkakor samlar tarinajakosketus.fi också in uppgifter om hur användaren använder webbplatsen. Det finns mer information om detta under ”Webbkakor” i denna dataskyddsbeskrivning.

När användaren matar in sina uppgifter på blanketter eller på andra sätt under sitt besök på webbplatsen tarinajakosketus.fi, godkänner användaren att hen har överlämnat sina uppgifter och att de samlas in och används enligt denna dataskyddsbeskrivning för de syften som nämndes tidigare i denna dataskyddsbeskrivning.

På vilken grund behandlas mina personuppgifter?

Vi ser till att vi alltid har en lagenlig grund för att behandla dina personuppgifter. Vi kan behandla dina personuppgifter på flera olika grunder. Vi behandlar dina uppgifter för att verkställa ett avtal och uppfylla lagliga förpliktelser. Vi behandlar också dina personuppgifter med stöd av vår berättigade fördel, som är att erbjuda tjänster och utöva och utveckla vår affärsverksamhet. En del av uppgifterna kan vi också behandla med stöd av ditt samtycke.

Vem behandlar mina uppgifter och överförs de till en tredje part?

I regel behandlas dina personuppgifter av vårt företags personal som utför sina arbetsuppgifter. Tarinajakosketus.fi använder under- och tjänsteleverantörer för att erbjuda och genomföra tjänster och då kan personuppgifter överföras till dessa, men endast om det är nödvändigt. I sådana fall strävar vi efter att säkerställa att personuppgifterna överförs och behandlas enligt denna dataskyddsbeskrivning och tillämplig lagstiftning. Vi kan också överföra dina uppgifter om vi skulle vara part i ett företags- eller affärsverksamhetsköp.

Användaren godkänner också att tarinajakosketus.fi får överföra personuppgifter till lämpliga myndigheter om detta är nödvändigt för att följa lag eller föreskrifter.

Webbplatsen tarinajakosketus.fi och dess tjänster kan innehålla webblänkar till andra webbplatser eller ha innehåll från andra webbplatser. Sådana webbplatser kontrolleras inte av tarinajakosketus.fi och tarinajakosketus.fi ansvarar inte för deras innehåll. Om användaren besöker en länkad webbplats gäller dataskyddsbeskrivningen för den andra webbplatsen.

Lämnas mina uppgifter ut till länder utanför EU?

Underleverantörer eller servrar som används vid behandlingen av uppgifter kan till vissa delar ligga utanför EU/EES-området. I annat fall lämnar vi i regel inte ut personuppgifter till länder utanför EU/EES-området.

Vi säkerställer att behandlingen, överföringen och lagringen av dina personuppgifter genomförs på lagenliga grunder och enligt tillräckliga skyddsmekanismer.

Hur länge lagras mina personuppgifter?

Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som krävs med tanke på användningsändamålet eller enligt kraven i avtal eller lag. Förvaringstiderna av personuppgifterna kan ändå variera beroende på användningsändamålet eller situationen.

Hur lagras och skyddas mina uppgifter?

Dina uppgifter lagras på servrar av våra tjänsteleverantörer som är skyddade enligt allmän praxis i branschen. Uppgifterna som vi samlat in och behandlat är konfidentiella och lämnas inte ut till andra än personer som behöver dem i sitt arbete eller till våra kunder på ett konfidentiellt och begränsat sätt i enlighet med våra serviceavtal. Åtkomsten till dina personuppgifter är skyddad med användarnamn, lösenord och behörigheter.


Tvång att meddela uppgifter och konsekvenser om uppgifter inte meddelas?

Om du inte meddelar de tidigare nämnda personuppgifterna eller tillåter att de behandlas är det sannolikt att vi inte kan genomföra tjänsten och uppfylla syftet med vår verksamhet. Om du alltså inte vill att vi behandlar dina uppgifter enligt denna dataskyddsbeskrivning ber vi att du inte lämnar oss dina uppgifter.

Användaren förbinder sig att lämna riktiga uppgifter till tarinajakosketus.fi när hen registrerar sig i tjänsten eller annars fyller i en blankett på webbplatsen tarinajakosketus.fi. Användaren av tjänsten kan kontrollera sina uppgifter när som helst genom att logga in i tjänsten. Användaren kan också ändra och uppdatera sina uppgifter genom att logga in i tjänsten eller kontakta tarinajakosketus.fi.

Används webbkakor på webbplatsen och vad är de?

Vi använder webbkakor på vår webbplats för att kunna erbjuda besökarna bästa möjliga användarupplevelse. Webbkakorna är korta textdokument som servern sparar på användarens dataterminal. Webbkakorna ger oss information om hur användaren använder vår webbplats. Vi kan utnyttja webbkakorna för att utveckla våra tjänster och vår webbplats, analysera användningen samt fördela och optimera marknadsföringen. Webbplatsens användare kan tillåta eller förhindra användningen av webbkakor i webbläsarens inställningar. De flesta webbläsare godkänner webbkakor automatiskt. Vi ber dig beakta att du inte har tillgång till alla egenskaper på webbplatsen om du förhindrar webbkakorna.

Vilka är mina rättigheter och möjligheter att påverka?

Återkallande av samtycke

Om vi behandlar dina uppgifter med ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket genom att meddela oss detta. Du kan till exempel skicka oss e-post till adressen info@tarinajakosketus.fi.

Tillgång till uppgifter

Du har rätt att få en bekräftelse från oss om vi behandlar dina personuppgifter och få reda på vilka uppgifter vi behandlar.

Rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade

Du har rätt att begära att vi korrigerar oriktiga, föråldrade eller annars bristfälliga uppgifter. Du kan också uppdatera uppgifterna i tjänsten.

Rätt att förbjuda direkt marknadsföring

Du kan förbjuda behandlingen av dina uppgifter för direkt marknadsföring genom att skicka e-post till info@nordicstoryandtouch.com. I alla våra e-postmeddelanden som skickats i marknadsföringssyfte finns en webblänk som du kan klicka på om du vill lämna e-postlistan.

Rätt att göra invändningar

Om vi behandlar dina personuppgifter utifrån allmänt intresse eller vår berättigade fördel har du rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter när det inte finns någon sådan anmärkningsvärd orsak för behandlingen som skulle åsidosätta din rätt eller om behandlingen inte är nödvändig för att uppfylla det rättsliga kravet. Vi ber dig beakta att vi då sannolikt inte längre kan betjäna dig.

Rätt att begränsa behandlingen

I vissa fall har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att få uppgifterna överförda

Om vi har behandlat dina uppgifter med ditt samtycke eller att uppfylla avtalet har du rätt att elektroniskt få de uppgifter du skickat till oss.

Hur kan jag säkerställa mina rättigheter?

Du kan säkerställa dina ovannämnda rättigheter genom att kontakta oss till exempel via e-post på adressen info@tarinajakosketus.fi. Den personuppgiftsansvarige kan vid behov be personen som tagit kontakt att legitimera sig. Den personuppgiftsansvarige svarar kunden inom den tid som föreskrivs i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

Kan denna dataskyddspolicy uppdateras?

Vi kan göra uppdateringar i denna dataskyddsbeskrivning om vår verksamhet eller våra dataskyddsprinciper förändras. Uppdateringar kan också bli aktuella när lagstiftningen ändras. Ändringarna träder i kraft när vi har publicerat en uppdaterad dataskyddsbeskrivning. Därför ber vi att du regelbundet gör dig förtrogen med innehållet i denna dataskyddsbeskrivning.

Hur kontaktar jag er rörande dataskyddsfrågor?

Kontaktinformation:

Tarina ja Kosketus Oy

Töyrytie 1–5

33530 TAMMERFORS

FINLAND